F i m m i n a

Pubblicato il da S C A N A Z Z A T U

 

Rosa-copia-1.jpg

 

Fimmina

 

‘cchiù ti taliu e ‘cchiù m’appari comu un ciuri,

 

na rosa pì ciavuru e pì biddizze.

 

Ma haiu a stari attentu a ti tuccari,

 

 picchì cu lu me sangu vesti li tò spina.

Commenta il post